zondag 8 juli 2007

Er moet meer geflits worden langs de autosnelwegen volgens Flor Koninckx (SP.A)

Ex-flik Flor Koninckx is niet te spreken over de gepresteerde manuren bij de politie als het over snelheidscontroles gaat:

"... nog maar 34.000 manuren voor snelheidscontrole door de wegpolitie tegenover 44.000 in 2005 en 46.000 in 2004. Gevolg: opnieuw een stijging van het aantal doden en zwaargewonden op de autosnelwegen en de 'snelle' gewestwegen en... terug naar de toestand van 2004."
In datzelfde jaarverslag 2006 van de federale politie staat ook dat de ex-collega's van Flor méér manuren hebben gepresteerd voor het escorteren van allerlei internationaal politiek personeel dan aan de controles op snelheid, alcohol, drugs en gordelgebruik in het verkeer.

Reactie van Flor: "'t Is godgeklaagd."

Geen opmerkingen: