zaterdag 16 juni 2007

cdH bereidt zich voor op regeringsdeelname en Staatshervorming?

Zo lijkt het wel. Vandaag verschenen er vacatures voor jobs bij de cdH, de partij van de Franstalige christendemocraten. Vooral de zoektocht naar specialisten in 'institutionele en bestuurlijke zaken' doet hier en daar een wenkbrauw fronsen. Zou de cdH van Joëlle Milquet alsnog een Staatshervorming verwachten? De jobs zouden vanaf juli ingevuld moeten worden.

Wie interesse heeft, bij deze de gevraagde profielen:

  • specialisten in 'economisch beleid van de staat'
  • specialisten in 'budgettair beleid van de staat'
  • specialisten in 'sociale zekerheid'
  • specialisten in 'werk'
  • specialisten in 'institutionele en bestuurlijke zaken'.
En goed om weten, kandidaten moeten 'perfect tweetalig Franstalig-Nederlandstalig zijn'. Een niet oninteressant detail....

Pierre Chevalier (Open VLD) loser van de week voor De Standaard

Wie vandaag De Standaard las, kon zien dat Pierre Chevalier het geschopt heeft tot verliezer van de week. Reden voor deze quotering was de reactie van Chevalier eerder deze week aan een journalist van de krant. Toen deze Chevalier om een reactie vroeg omdat hij niet werd herverkozen tijdens de recente federale verkiezingen op de Westvlaamse Open VLD-kamerlijst liet Chevalier volgende reactie horen:

"U hebt zich niet om mij bekommerd tijdens de campagne, dan moet u zich ook nu om mij geen zorgen maken en hoef ik u niet te woord te staan."

Prinses Astrid knoeide met volmachten

Leuke tip van Marie-Rose Morel naar aanleiding van een stuk in van Het Laatste Nieuws van 11 juni. Het ziet er naar uit dat Prinses Astrid verschillende ongeldige stemmen heeft uitgebracht. Prinses Astrid heeft namelijk in het stembureau van Laken met een volmacht gestemd voor zowel haar echtgenoot Lorenz als hun meerderjarige kinderen Amedeo (21) en Maria Laura (19) die momenteel in het buitenland zitten. Maar wettelijk gezien mag een gemachtigde slechts één volmacht hebben. Misschien had Astrid beter even de blog van Stefaan De Clerck geraadpleegd.

Marie-Rosel Morel:

"Ofwel klopt de berichtgeving niet, ofwel heeft de voorzitter van dit kiesbureau een grote fout gemaakt ... elke Belg mag namelijk maar 1 maal met volmacht stemmen ! Het is dus onmogelijk dat Astrid naast haar eigen stem nog eens drie volmacht-stemmen kon uitbrengen. Of gelden er weer andere wetten voor de leden van het koningshuis ? In elk geval zullen het geen vier stemmen voor een Vlaamse partij geweest zijn ..."
Die royals toch...

vrijdag 15 juni 2007

Sophie Pécriaux (PS) op zijspoor gezet wegens relatie met Rik Daems (Open VLD)

Volgens een goed welingelichte bron, wou de PS top absoluut af van Sophie Pécriaux , vandaar dat ze ook de schier onverkiesbare derde opvolgersplaats kreeg voor de Kamer. Ondanks een goede persoonlijk score wordt ze nu onverbiddelijk gedumpt. Reden voor de plotse afkeer zou haar relatie met Open VLD'er Rik Daems zijn. Zoals geweten hebben Open VLD en MR goede vriendschappelijke relaties. Net dit zou bij Di Rupo moeilijk gelegen hebben gezien de MR steeds meer liet blijken helemaal niet verder te willen regeren met de PS.

donderdag 14 juni 2007

Waarom heeft Open VLD de verkiezingen verloren? De 3 redenen van Sven Gatz

In tegenstelling tot Open VLD-voorzitter Bart Somers, komt Sven Gatz er in zijn weblog wel voor uit dat Open Vld de verkiezingen heeft verloren.

Nog volgens Gatz zijn er 3 redenen voor de klappen. we sommen ze hieronder even op voor jullie:


  1. l’usure du pouvoir: winst na een regeertermijn was al een echt huzarenstukje maar wie twee legislaturen of meer aan de macht is krijgt hoe dan ook de rekening gepresenteerd; plots is het glas nooit meer half vol maar altijd half leeg en de kiezer is dezelfde gezichten op de regeringsbanken moegezien; ander en beter (:-))…
  2. geen eenduidigheid in het profiel van de partij: hoewel de grondstroom bij de liberalen niet veranderd is heeft de perceptie te veel gefluctueerd; (terechte) nadruk op ethische realisaties in 1999-2003 maar dan rechts-populistische schaduw van JMDD boven de partij en dan weer naar de basics van een vooruitstrevende centrumpartij; geen probleem met die koers maar misschien moeten we ons spel de komende jaren tactisch toch ook wat naar de vleugels verleggen…
  3. geloofwaardigheid, geloofwaardigheid, geloofwaardigheid: we zijn misschien al weer iets geloofwaardiger dan zes maand of een jaar geleden maar we hebben nog een lange weg te gaan, dat wordt eerder een kwestie van jaren dan van maanden want dat kun je nu eenmaal niet forceren.
Maar Gatz ziet de toekomst rooskleurig in, zijn finale woorden zijn dan ook: "we’ll be back".

woensdag 13 juni 2007

Tanja van NEE goes porno

Zoals het er naar uitziet stapt Tania Derveaux in de pornowereld. Al weet je nooit met haar... In ieder geval werkt ze aan een film, "Intellectual Porn". Momenteel is ze op zoek naar mannen (en vrouwen?) die mee willen spelen in haar film. Bij deze de beschrijving op haar website waar je je ook kunt inschrijven:

IP will be a revolutionary cinematic experience. It will be real porn of an intellectual and profoundly meaningful level. It will break all porn taboos and make porn accessible to family audiences.

IP will do to porn what The Matrix did to action movies. And the whole movie will be free for everyone to download.

If you're interested in playing the role of Tania's sex partner, fill in the form above. Female applicants are welcome too. Further information about the role of Tania's sex partner will only be disclosed to those who make the final selection.

Kattenbelletje van Freya Van den Bossche

De Standaard wist de hand te leggen op een kattenbelletje van Freya Van den Bossche. Redacteurs 'vonden' het blijkbaar gewoon op de grond na afloop van de persconferentie op het SP.A hoofdkwartier afgelopen maandag. In het briefje laat VDB duidelijk merken dat ze twijfelt over haar kunnen en ze zich dus niet ziet als SP.A-fractieleidster in de Kamer. Verder sleurt ze er zoals gewoonlijk ook haar kinderen nog eens in mee, naast een opmerking dat ze ook de plooien tussen haar en Frank (Vandenbroucke) moeten weten glad te strijken.

Leuk om weten, ook andere SP.A-politici zien haar niet zitten als fractieleidster, zoals ene Bruno Tobback...

dinsdag 12 juni 2007

Sarkozy laat zich naaien door Poetin

Sarkozy en wodka, het ging niet echt goed samen op de G8. Getuige daarvan deze video na een middagmaal met de Russische president Poetin. Naar het schijnt is het vervolg op het filmpje in tegenspraak met de intro, Sarkozy zou er namelijk heel gewoon gereageerd hebben op vragen. Misschien was hij dan toch buiten adem zoals De Standaard beweert? Van Freya Van den Bossche en haar pa zouden ook dergelijke beelden bestaan, wie heeft ze?

PS-excuus van SP.A drogreden voor verklaring verkiezingsnederlaag volgens Anciaux

Bert Anciaux (Spirit) gelooft niet veel van het SP.A excuus dat de partij te lijden heeft gehad van het PS-geknoei in Charleroi en andere steden, integendeel volgens Anciaux ontbreekt het SP.A/Spirit aan een Vlaams profiel:

  • "Meer overtuigde Vlaamse standpunten innemen is dus een van die lessen die we moeten trekken uit de verkiezingsuitslag."
  • "Wellicht heeft de PS ons parten gespeeld. Maar tegelijk is dit ook wel een drogreden. Alsof enkel de PS een rabiate francofone partij zou zijn."
Verder wenst Anciaux de CD&V en NVA veel succes in hun onderhandelingen met "de Vlaminghaters van de MR". Enverder lezen we op zijn blog ook nog dat de heer Maingain met plezier Vlaamse eisen zal inwilligen. "Met deze communautaire racist vallen zeker zaakjes te doen," aldus Anciaux

Klimaathuisvrouw Guidone verguisd door SP.A

Het lijkt er zo naar uit te zien en het is ook wat Guidone beseft. De Standaard publiceerde deze morgen een stuk waarin Guidone zegt:

"Ik heb geen spijt dat ik aan de verkiezingen heb deelgenomen, maar het zal van de SP.A afhangen wat ik nog doe in de politiek. Ik blijf de SP.A steunen, maar of ze mij nog nodig hebben weet ik niet zo meteen."
Wij weten het wel, verschillende SP.A mandatarissen hebben duidelijk laten weten dat haar opname in de partij een vergissing was, eentje die ze snel zullen rechtzetten. Exit Margaretha Guidone dus.

maandag 11 juni 2007

Wanneer verliezen je moeilijk afgaat

De Leuvense wetenschapper Peter Tom Jones, tweede op de Senaatslijst van Groen!, heeft de algemene verkiezingsuitslag niet bepaald goed verteerd. Aan Belga laat Jones weten:

"De kiezer heeft altijd gelijk, zegt men. Flauwekul. Wat er gisteren is gebeurd, is vooral een overwinning voor de antipolitiek, de navelstaarderij, het individualisme, en voor het je m'en fous-gehalte van onze samenleving."
Dus jullie weten het, zowat 80 proecent heeft niet links gestemd en dus zijn jullie antipolitieke egoïsten...

Verder sukkelt Jones ook nog met een schaamtegevoel over de uitslag omdat hij zich afvraagt wat buitenlanders nu van ons land moeten denken. Niets zouden we denken gezien in gans Europa de linkerzijde klappen krijgt, misschien gewoon wegens middelmatig tot ronduit slecht bestuur?

Goed om weten, Jones zelf raakte met een persoonlijke score van 15.811 voorkeursstemmen
niet verkozen.

zondag 10 juni 2007

Lijst Dedecker sleept mogelijks 4 zetels in de wacht

En wat zijn deze 4 verkozenen van plan? Bekijk het hieronder in het TV-spotje dat de partij snel in elkaar bokste.


Een reactie van Ulla Werbrouck op de bijzonder goede en onverwachte uitslag kun je hier vinden.

In heel wat minder leuk nieuws voor de partij, raakte eerder deze week het nieuws bekend dat LDD kandidaat Boudewijn Bouckaert zijn jonge zwangere echtgenote en baby heeft verloren na een hersenbloeding. Innige deelneming.

Nacht van de Lange Messen bij SP.A ?

De verpletterende nederlaag van de federale verkiezingen wordt maar heel moeilijk verteerd bij de Vlaams Socialisten. De partij rekende al op een paar procenten verlies, maar het werd het slechts mogelijke scenario met een pandoering van jewelste. Op heel wat plaatsen wordt de partij zowat gehalveerd. Volledige uitslagen laten nog op zich wachten, maar het wordt nu al duidelijk dat het niet veel beter wordt.

In Antwerpen, waar de SP.A dankzij het Patrick-effect tamelijk goed stand hield maar ook niet meer dan dat, liet Maya Detiège al eerder blijken dat zij, en niet de politieke miskleun Christine Van Broeckhoven de lijsttrekster had moeten zijn. Ze heeft dit nu ook herhaald tijdens de marathon uitzending van de federale verkiezingen op de VRT. Vande Lanotte liet Detiëge al weten dat haar soloslim niet bepaald wordt geapprecieerd.

Verder krijgt oa Bruno Tobback bakken kritiek over zich heen omdat hij de partij de ecologische toer deed uitgaan, iets wat de gewone partijmilitanten niet bepaald lustten zo te zien aan de uitslag. Tobback stond ook voluit achter de opname van de zonderlinge huisvrouw Magaretha Guidone in de SP.A. Haar ticket richting exit zou al klaarliggen.

In de SP.A gaan er alvast stemmen op om het aftreden te eisen van Vande Lanotte en dringen heel wat SP.A mandatarissen erop aan om de rol van Spirit binnen de partij te herzien. Bij Spirit wacht me nu gespannen op de voorkeurstemmen... weinig stemmen kunnen wel eens de doodsteek betekenen voor de liliputterpartij.