dinsdag 11 september 2007

Freedom of speech in België (RIP)

En dan te weten dat de politie eerder te kennen had gegeven de kleinschalige protestactie te zullen toestaan. Naar het schijnt werden Vanhecke en Dewinter geslagen en geschopt door (vooral) politieagenten uit Luik.

Niet alle politieagenten waren opgetogen dat ze in moesten grijpen. "De burgemeester van Brussel had dit best kunnen vermijden. Maar dan was er vast een gewelddadige tegenbetoging geweest van islamjongeren en dan was pas echt duidelijk geworden wie het uitschot was", aldus een (Vlaamse) politieagent ter plaatse.

maandag 10 september 2007

Een reportage over Paola op Canvas, is dit nu echt nodig?

Terwijl Elletra Marconi - de dochter van de Nobelprijswinnaar Guglielmo Marconi, uitvinder van de draadloze telegrafie - haar ding doet op TV met een beverig stemmetje de lof zingt over Paola, is het echt wel de vraag of Canvas-kijkers op dit stukje over het paard getild royalisme zit te wachten.

Het is me trouwens serieus onduidelijk waarom in de voorafgaande promospots voor deze 'reportage' zoveel de nadruk wordt gelegd op het interview met Elletra Marconi. Het bejaard vrouwtje komt niet verder dan gemeenplaatsen en van haar zal je niet bepaald een genuanceerd beeld bekomen van de uiterst instabiele en niet bijster intelligente Paola.

De grootste vraag blijft waarom Canvas het klaarspeelt om ons de oren te slaan met een portret van een vrouw die allesbehalve een voorbeeld genoemd kan worden en bovendien geheel in het niets zal verdwijnen in de geschiedenisboeken wegens compleet irrelevant.

Vergeten de makers van dit programma dat Paola heeft tijdens haar ganse verblijf in België allesbhehalve respect getoond voor meer dan de helft van haar nieuwe landgenoten? Ze spreekt amper Nederlands en heeft haar kroost ook niet bepaald nederlandskundig weten op te laten groeien. Ze is bovendien een rotslecht voorbeeld van een moeder: complete desinteresse voor haar kinderen gepaard gaande met een disproportionele interesse voor vreemdgaan, drinken en godsdienstfanatisme waar ze haar gelijke vindt in die andere furie, Fabiola.

U weet weeral warvoor uw belastingsgeld dient. Laat de VRT vooral niet beweren geld tekort te hebben als ze met deze rommel durven af te komen.

"Moslims vinden in de gevangenis de weg naar God terug"

"Paradoxaal genoeg vinden heel wat moslims net in de gevangenis de weg naar God terug", zegt Brahim Bouhna, de Franstalige hoofdaalmoezenier. Zolang het geen moslimextremeisten worden doen de imams dus goed werk. En werk dat hebben ze in de Belgische gevangenissen zeker want er zijn zowat vierduizend moslimgedetineerden die voorlopig het licht nog niet hebben gezien.

De beslissing om tijdens de ramadan, de islamitische vastenmaand, voor het eerst betaalde aalmoezeniers te langsgaan bij Belgische moslimgedetineerden is dan ook een mooie verrassing. Een voltijdse aalmoezenier krijgt daarmee meteen 1.200 tot 1.400 euro per maand in de schoot geworpen.

En nu we het toch over de moslims hebben, de Franstalige ondervoorzitter van de Moslimexecutieve, Kissi Benjelloul, is afgelopen weekend uit Marokko teruggekeerd naar België. De man wordt verdacht van gesjoemel met facturen en is daarover al ondervraagd door het Brusselse gerecht. De Moslimexecutieve wordt beschuldigd van valsheid in geschrifte, nadat in de boekhouding valse facturen zijn opgedoken. Het zou gaan over facturen, opgemaakt door het restaurant "Le Caire" die voor enkele recepties, etentjes en bijeenkomsten in totaal zowat 15.000 euro zou hebben gefactureerd.

Misschien moet Kissi Benjelloul ook eens de weg naar God vinden binnen de gevangenismuren.