zondag 11 november 2007

Geeft Eric Van Rompuy België op ?

Eric Van Rompuy postte enkele bemerkingen naar aanleiding van een debat met Charles Michel, kamerlid van MR over "België in crisis- hoe geraakt de politiek uit de impasse?" op Kanaal Z in "Open Kaart". En erg positief over de toekomst van België is hij allerminst, enkele citaten:

  • "Het werd een rustig gesprek waar we zichtbaar de moeite niet meer deden om elkaar te overtuigen. De Franstaligen hebben hun mening gevormd en willen er niet meer van afwijken."
  • "Op de Franstaligen moet men niet rekenen om nog een reële bevoegdheidsoverdracht naar de regio’s te realiseren . Michel wil het enkel hebben over betere samenwerking en coöperatie.Er komen in hun hoofde geen waarborgen voor een grote staatshervorming."
  • "Hij zei ook dat de formatiegesprekken zijn stopgezet en enkel kunnen worden hernomen als de Vlamingen plechtig beloven nooit meer te “zondigen” en hun meerderheid te “misbruiken” in het Parlement. Ook vroeg hij een bevestiging van de wil tot solidariteit van alle Vlamingen met het Zuiden van het land. Toen ik hem antwoordde dat de jaarlijkse transfer van 8 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië tijdens de formatiegesprekken door de Vlamingen niet op tafel is gelegd en toch wel een uiting is van ”goede wil”, bleef het stil."
  • "De divergenties tussen Vlamingen en Franstaligen zijn zo diep dat elke dialoog eindigt in een dovenmansgesprek. In feite is er al een scheiding der geesten. In het debat op Kanaal Z was dit bijzonder opgevallen aan de moderators: men is gewoon met elkaar over niets nog akkoord telkens het communautaire ter sprake komt Hoe gaat dit eindigen?"

Stan Maingain en Oliver De Wever

Sven Gatz heeft zijn buik vol van de federaLe coalitieonderhandelingen en stelt dat het raadzaam is om 'den dikke en den dunne' nu van de voorgrond van het toneel te halen en in de coulissen te laten sudderen.

Sven Gatz: "Stan Maingain en Oliver De Wever mogen dan achtbare collega’s zijn, het is nu tijd dat MR en CD&V deze heren, wier politieke beurskoers absoluut overgewaardeerd is, terugbrengen tot hun eigenlijke proporties: vertegenwoordigers van kleine partijtjes die onder hun beidjes maximum tien procent van het Belgisch electoraat uitmaken."

Dat hij zelf ook ooit deel uitmaakte van de Volksunie en dat het FDF zowat elke crisis uitlokt ontgaat Gatz blijkbaar.

Pro-egotripper Anciaux haalt uit naar Oranje-Blauw

Ook Anciaux heeft zijn buik vol van de "navelstaarders van de wetstraat, de zuurpruimen van de politiek, de betweters van de formatie." Volgens Anciaux zouden ze beter 150 dagen tussen de mensen doorbrengen, deelnemen aan manifestaties buiten de eigen kring, deelhebben aan leuke gebeurtenissen.

Mooi Bert, ware het niet dat deze kritiek komt van een egotripper eerste klas die zowaar een partij rond zijn persoontje heeft verzameld. Een partij die zonder jouw 'kop' voorgoed in elkaar zal stuiken, Bert, mét of zonder ex-VRT kopstukken aan het roer.

Wij rijden, dus zij verhongeren

Els Keytsman is een toffe madam. In "Het klimaatboek" stellen Peter Tom en Keytsman veel vraagtekens bij de hele zogenaamde biobrandstoffenhype. Zo stelt het boek dat het milieueffect en de energie-efficiëntie van heel wat plantaardige brandstoffen vrij dubieus is. Ook de OESO kwam trouwens tot dezelfde conclusie.

Tja, dan toch maar elektrische motoren want met windmolens alleen gaan we het ook niet redden ? En laat de properste manier nu net die kernreactoren zijn...