vrijdag 29 juni 2007

Belgische journaille klaagt steen en been over Prins Filip in China

De slimste op het paleis zal hij nooit worden, de meest sociale ook niet en de meest geliefde royal bij de pers al helemaal niet.

Na eerdere uitschuivers, zoals het bedreigen van hoofdredacteurs, presteert Filip het deze keer om de Belgische pers tijdens de handelsmissie in China compleet te ontwijken. Gezien een economische missie niet meteen het meest sexy onderwerp is, zijn heel wat meegreisde perslui aangewezen op een woordje van de prins om hun stukken enigszins te doorspekken met wat luchtigheid. Maar net die liet zich niet zien.

Toen er dan toch een 'interview' mocht plaatsvinden, moest elke journalist zich beperken tot welgeteld één enkele vraag. Naar goede gewoonte kregen de perslui daarop nietszeggende antwoorden te verwerken. Canvas wijdde er deze avond alvast een leuke reportage aan.

Tijd om die jongen thuis te laten... echt veel reclame is hij voor niemand.

Vlaams Parlement zwanger

Er staan heel wat bevallingen op het menu van het Vlaams Parlement voor de komende maanden. Naast Kathleen Van Brempt (SP.A) zijn ook volgende kamerleden zwanger: Meyrem Almaci (Groen!), Sarah Smeyers (N-VA), Zoë Genot (Ecolo) en Leen Dierick (CD&V).

Tip: Els Keytsman

Eric Van Rompuy past niet in logica van Yves Leterme

Nu Eric Van Rompuy opnieuw naast een ministerpost heeft gegrepen, laat hij op zijn blog weten niet bepaald verwonderd te zijn. Van Rompuy:

"... ik maakte mij al enige tijd geen enkele illusie meer. Drie jaar geleden was ik enorm teleurgesteld. Maar aangezien de trein toen vertrok zonder mij wist ik dat ze mij nu niet alsnog aan boord zouden hijsen. De afgelopen weken verschenen er tal van lijstjes van CD&V-ministerabelen. Wel, ik stond er geen enkele keer bij. Dan weet je genoeg."
Van Rompuy gaat er van uit dat zijn 'Be free'-columns op zijn website ook niet van die aard geweest zijn om het partij-establishment gunstig te stemmen. Dat hij niet in het plaatje past past is volgens hem te wijten aan de logic van Leterme: "Ik vind het niet logisch, maar het past wel in de logica van Yves Leterme."

Van Rompuy lijkt trouwens de mening toegedaan dat de macht van Leterme iets te groot wordt:
"Leo Tindemans haalde aan het eind van de jaren zeventig bijna 1 miljoen voorkeurstemmen. Bij Leterme zijn het er nu bijna 800.000. Dan word je niet gecontesteerd, zeker niet in een periode waarin er ministers worden aangeduid."
Maar wie dacht dat Van Rompuy de politiek de rug zou toekeren, komt van een kale reis terug:
"Ik beschouw me echt nog niet als een outcast. Ik ga de politiek zeker geen vaarwel zeggen. In 2009 staan er weer verkiezingen op mijn programma, als ze mij tenminste nog een plaats op de lijst willen geven. Ik blijf strijdbaar, want ooit breken er andere tijden aan. Ik ben pas 57 jaar: dan is een politieke carrière nog niet voorbij. Het is niet omdat ik nu geen Vlaams minister word dat ik het nooit meer word. Dit is niet onomkeerbaar: het hangt er vanaf wie er binnen twee jaar beslist."

Vlaams Belang lanceert nieuwe campagne "Volk, word staat" met massale stickeractie

Met de slogan "Volk, word staat" zal Vlaams Belang de komende maanden de Vlaamse onafhankelijkheid uitspelen als enig alternatief voor wat het 'de Belgische knoeiboel' noemt.

Naar aanleiding van 11 juli zal de partij maar liefst 250.000 VL-zelfklevers met de slogan "Volk, word staat" verspreiden. Wie gratis zelfklevers wil bestellen, kan een bericht sturen naar info@vlaamsbelang.org .

Jacinta De Roeck klaagt misbruik door hulpverleners aan

Ex-senatrice Jacinta De Roeck (SP.A) klaagt het misbruik door hulpverleners aan. De Roeck, die als enige parlementair deze problematiek opvolgde, merkt op dat de huidige wetgeving (procedure voor de Orde van Geneesheren, de patiëntenrechtenwet, de huidige strafwet, ...) niet voldoet. Daarom vraag ze een verbreding van het strafrecht voor 'ontucht met misbruik van gezag' of 'therapeutische incest' zoals in de Nederlandse en Duitse wetgeving.

Verder pleit de politica voor een betere sensibilisering: wat is grensoverschrijdend gedrag? Weet de patiënt het wel? Weet de hulpverlener het wel? De Roeck vraagt aan de nieuwe lichting parlementsleden dit onderwerp in het parlement te blijven volgen.

Vlaams Belangers niet uitgenodigd door Belgische ambassadeur

Hommeles binnen de Belgische delegatie van de Raad van Europa. Vlaams Belanger Karim Van Overmeire meldt dat de Vlaams Belang-parlementsleden geen uitnodiging hebben gekregen van de Belgische ambassadeur in Straatsburg ter gelegenheid van de zitting van de Parlementaire Assemblee die plaatsvond op 27 juni. De geviseerde Vlaams belangers zijn de parlementsleden Gerolf Annemans (Kamer) en Karim Van Overmeire (Senaat). Van Overmeire is er alvast niet over te spreken:

"De niet-uitnodiging van de Vlaams Belang’ers betekent een breuk met het verleden. De voorbije jaren werden de Vlaams Belang’ers immers wel uitgenodigd. Een en ander heeft blijkbaar te maken met de aanstelling van de nieuwe Belgische ambassadeur in Straatsburg. Deze beroept zich op uitdrukkelijke instructies vanuit Brussel. Dit zou dus betekenen dat minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht zijn ambtsperiode afsluit met een rondje Vlaams Belang-pesten."
De andere leden van de delegatie reageerden naar verluid verveeld op de situatie. Ondermeer Senator Mimount Bousakla (Lijst Dedecker) bleef uit protest zelf ook weg op de ontvangst.

De soloslim van de Belgische ambassadeur krijgt nog een staartje. Zodra de parlementaire werkzaamheden weer aanvatten, willen Gerolf Annemans en Karim Van Overmeire de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken ondervragen over de instructies die terzake aan de Belgische ambassadeurs gegeven werden.

Leterme weg bij zijn vrouw?

Volgens hardnekkige geruchten zou Yves Leterme (CD&V) het afgebold zijn bij zijn vrouw nadat hij een relatie begonnen is met een medewerkster. Roddel of waarheid? Who knows... Maar wij kregen uit socialistische hoek bevestigende commentaar te horen. Een laatste afrekening? Best mogelijk, want het zou niet de eerste keer zijn dat er vanuit de SP.A een heuse moddercampagne wordt opgezet. Niet dat het ons veel kan schelen, Yves lijkt ons een toffe vent, hij mag doen wat hij wil in zijn vrije tijd.

Eerder werd hier en daar al vermeld dat Leterme iets zou hebben met zijn medewerkster Martine Fournier, Vlaams parlementslid en eerste schepen van sport in Menen. We raden Yves Leterme wel aan om vooral uit de buurt te blijven van Ilse Beyers of hij mag het onder dwang en (on)gegeneerd in Dag Allemaal komen uitleggen zoals Rik Daems al eens overkwam.

Volgens de website van Yves Leterme woont hij nog steeds in Ieper bij Sofie Haesen en hun drie kinderen, Matthias, Thomas en Julie.

Ter verduidelijking: De Jager gaat er niet van uit dat dit bericht effectief klopt, het wordt enkel (doelbewust?) rondgestrooid naar verschillende bloggers zo lijkt het wel.

Di Rupo was in gedachten al eerste minister

La Dernière Heure heeft vandaag een interview met Elio Di Rupo gepubliceerd waarin deze zegt dat het ambt van eerste minister 'open stond voor een Franstalige' en hij 'heeft geloofd in de Wetstraat 16'. Enige realiteitszin is de PS'er blijkbaar vreemd: 'Laat ons zeggen dat men de deur op een kier gezet had. Als de resultaten van de verkiezingen anders waren geweest, zou een socialist of een liberaal er aanspraak op kunnen maken.' Als als als, op die manier zijn er al velen eerste minister geworden in gedachten.

Di Rupo ziet bovendien geen enkele reden om op te stappen als leider van de PS: 'Dat sprak voor zich. Het voorzitterschap van een sterke partij zoals de onze is een van de zeldzame verbindingen tussen Brussel en Wallonië.' En hij voegt er doodleuk aan toe: 'De partij zal opnieuw de grootste worden in Wallonië.'

Voor de PS-voorzitter is een mogelijke oranje-blauwe coalitie 'antisociaal'. Of hoe het zicht op een oppositiekuur ook Elio kan doen dwalen.

De geit volgens Mieke Vogels

Mieke 'twiet' Vogels (Groen!) is niet bepaald het meest fijnzinnige Vlaams parlementslid, en ze heeft dat gisteren nogmaals bewezen. Tijdens de zitting in het Vlaams Parlement hees Vogels zich op het spreekgestoelte om nogmaals het vertrek van Yves Leterme en Inge Vervotte aan te kaarten. De volgende woordspelingen zijn volledig voor haar rekening:

"Voor mij is goed bestuur een evidentie. Maar met goed bestuur kan men kerncentrales openen of windmolens bouwen, kan men wachtlijsten wegwerken of belastingen verlagen, kan men investeren in sociale woningen of in missing links.

Collega's, in de politiek kan men niet de kool en de geit sparen.


Mijnheer de minister-president, nu de geit samen met uw voorganger vertrokken is, hoop ik dat u een regering zult leiden die duidelijke keuzes durft te maken. (Hilariteit)


Collega's, ik heb dat niet zo bedoeld. (Rumoer/Gelach)
Dat heb ik echt niet zo bedoeld. Ik had het over de vorige minister-president, die geitenhoeder is. (Gelach)"
Een complete versie van Vogels toespraak vind je hier.

woensdag 27 juni 2007

Kladblaadje De Standaard uit de hand gelopen grap

Vandaag publiceerde De Standaard een 'kladblaadje' bij een artikel over de mogelijke nieuwe federale ministers. Dat het om een grapje ging van Bart Brinckman en Isabel Albers (verwijzend naar het kattebelletje-incident) was duidelijk. Niet zo voor iedereen en ook vanuit de CD&V werd niet meteen laaiend enthousiast gereageerd op de 'grap'.

De Standaard repte zich om snel snel een bericht online te plaatsen waarin gemeld werd dat het kladblaadje 'eigen werk' van De Standaard was en geenzins het werk van Yves Leterme of een andere toekomstige formateur. Het valt echter te betwijfelen of dit deontologisch wel aanvaardbaar is. Zo zijn er enkele zaken die absoluut niet stroken met wat De Standaard nu beweert:

 1. Kennen ze bij De Standaard geen enkele graficus die een dergelijk ontwerp kan omzetten in een grafiek?
 2. De ondertitel van het stuk luidt "Er bestaat al een kladblaadje voor de samenstelling
  van de volgende regering" waardoor opnieuw de suggestie werd gewekt dat het hier wel degelijk om een effectief kladblaadje ging.
 3. Verder is duidelijk te merken op de PDF-versie van de pagina dat het om een verfromfraaid stuk papier gaat. Wat is de reden hiervoor? Of behandelen Brinckman en Albers alle documenten die ze opmaken op een dergelijke manier?
Met andere woorden, het lijkt er sterk op dat De Standaard de nodige verwarring wou scheppen maar in snelheid gegrepen werd door de afkeurende reactie van enkele (CD&V) politici.

Conclusie: Een krant die zich zelfs nooit aan een 1 aprilgrap waagt, onthoudt zich best van grapjes buiten het 'seizoen'.

dinsdag 26 juni 2007

Test-Aankoop voelt zich tekortgedaan door informateur Didier Reynders

Dat informateur Didier Reynders Jan, Pier en Klaai uitnodigt voor een babbel tijdens zijn consultatieronde is ook Test-Aankoop (de beroepsorganisatie van bedrijfspesters en spammers onder leiding van Ivo Mechels) niet ontgaan. "Daarzie, nog een kans om op TV te komen", moet Mechels hebben gedacht, want hij eiste prompt een onderhoud op met Reynders die naar alle waarschijnlijkheid zal bedanken voor de 'eer'.

Vergeet Test-Aankoop niet dat ze wel degelijk was uitgenodigd in haar hoedanigheid van ondervoorzitter van de Raad voor het Verbruik? Telt niet volgens Test-Aankoop: "(Test-Aankoop) kan op die manier haar eigen standpunten niet vertolken". Dat telt als dooddoener.

Ivo wist terloops te melden dat de Frietkoteigenaars van Merkem, de postzegelclub van Hemiksem en tenslotte de Westvlaamse Duivenbond wel een uitnodiging op zak hebben.

Neyts betwijfeld of Open VLD de impact van 10 juni beseft

Het moest ervan komen, en nu is het zover: de eerste Open VLD’er die na de stembusslag publiekelijk kritiek uit. De winnaar van dienst is Annemie Neyts, lijstduwer in Brussel-Halle-Vilvoorde. Op haar blog haalt ze snoeihard uit naar de Open VLD-top die blijkbaar niet inziet dat er iets moet gebeuren wil de partij er opnieuw staan. Hieronder volgen enkele uitspraken:

 • "Twee weken nog maar liggen de federale verkiezingen achter ons, en het lijkt al helemaal business as usual. Nochtans zijn de verkiezingen niet goed verlopen voor de Open VLD. Van alle kiezers die we verloren hebben sedert 2004, is er niet één terug gekeerd, ondanks alle initiatieven en inspanningen."
 • "Er is toegezegd dat we tegen september een grondige analyse krijgen van wat is verkeerd gegaan, en wat er dient te gebeuren, maar of die oefening echt diepgaand zal zijn, durf ik te betwijfelen."
 • "Zal men de echt belangrijke vragen durven stellen, zoals, waarom is Open VLD steeds meer als niet geloofwaardig gepercipieerd geworden? En laat men niet afkomen met de dooddoener dat het enkel maar een ongelukkige perceptie was. Was dat zo geweest, dan hadden we dat kunnen corrigeren."
 • "Ik blijf ervan overtuigd dat alle kopstukken (de mannen die aan de lopende band interviews weggeven in kranten en op TV) een kapitale fout maakten door halstarrig te weigeren in te gaan op de slechte peilingen; door nooit te willen erkennen dat Open VLD inderdaad een probleem had/heeft."
 • "Als je slecht blijvende peilingen blijft ontkennen, en blijft ontkennen dat er een probleem is, dan kan de lezer/kijker toch niet anders dan besluiten dat je voeling hebt verloren met de werkelijkheid? Dan wordt de context geschapen waarin een " wie gelooft die mannen nog? " of " u hebt geen voeling meer met de mensen" ravages aanricht."
 • "Het was eveneens fout om geen uitdrukkelijke, nadrukkelijke streep te trekken onder het verleden, met excuses bovenop en erkenning van verantwoordelijkheid voor het rampjaar 2003-2004. Dat had nochtans perfect gekund toen we Open VLD lanceerden, en ik had dat eigenlijk ook verwacht."

Ceysens wil e-mama in Van Dale

Sommigen hebben het echt wel hoog in de bol, neem nu Open VLD-politica Patricia Ceysens. Volgens haar moet haar concept van e-mama worden opgenomen in het Grote Van Dale woordenboek. Volgens Ceysen is het 'concept' een eigen leven gaan leiden... Dat zal wel, het werd vooral gebuikt om effe goed met haar te kunnen lachen, al heeft ze dat blijkbaar nog steeds niet door. Ceysens lanceerde het begrip 'e-mama' in 2004 met haar boek 'E-mama, E-werken, kids koesteren'... Wie dat boek ook nog echt gelezen heeft mag de hand opsteken.

Update: Ceysens heeft haar slag thuisgehaald !

zondag 24 juni 2007

Ze beloofde jullie 40.000 blowjobs... nu op DVD met alles erop en eraan

(De complete artwork staat hier, maar is niet werkvriendelijk!) Dennis Black Magic heeft zijn tanden gezet in NEE-fenomeen Tania Derveaux. Volgens Dennis Black Magic heeft Derveaux porno misbruikt en veel goedgelovige mensen op een dwaalspoor gezet. Dennis Black Magic:

"Ik ben heel tevreden dat de 12 dagen productie van deze film perfect verlopen zijn. Nu kunnen de mensen die interesse hadden in Tania en haar beloftes eindelijk zien wat gebeurd zou kunnen zijn. Buiten het feit van de harde scenes in deze film, zal een informatieve stem met feiten het verhaal aan elkaar knopen. Gebaseerd op de reacties van Tania in de Vlaamse pers tot op heden die in mijn ogen maar heel zwak zijn en niet een vast standpunt hebben, zal ik bij deze dan ook verder geen interviews meer afgeven (sic), zij heeft verloren en wij hebben gewonnen."
We vroegen Tania Derveaux meteen om een reactie en dit liet ze ons weten:
"Wij hebben Dennis Black Magic nooit toestemming of goedkeuring gegeven om een film te maken over mij of over onze beweging, maar dat blijkt hem niet tegen te houden. Hoe dit uitdraait kan nog interessant worden. ;)"
De DVD verschijnt op 15 September 2007 in ht Engels met Nederlandse ondertiteling voor de Belgische en Nederlandse markt. Opgelet, deze film heeft niets te maken met Derveaux' eigenste 'Intellectual Porn' project.

Onkelinx boycot frauderapport en deelt nog snel postjes uit

Minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) heeft verhinderd dat de federale gerechtelijke politie volgende week haar jaarverslag over de corruptie- en fraudebestrijding voorstelt op een persconferentie, zoals elk jaar gebeurt. Het nieuws stond te lezen in De Tijd van zaterdag. Op die manier wil de PS-minister verhinderen dat de MR zou pronken met het jaarverslag dat aantoont dat de (fiscale) fraudebestrijding in 2006 een topjaar kende.

Leuk om weten: het jaarrapport bundelt ook de prestaties van de corruptiedienst die de PS-affaires in Charleroi onderzoekt.

Intussen heeft Onkelinx nog snel snel snel een kabinetsmedewerkster, Pascale Vandernacht, benoemd tot staatsraad. Volgens Belga werd de benoeming van Vandernacht getekend net voor de regering in lopende zaken is gegaan.

De lange mars naar de staathervorming volgens Herman Van Rompuy

Herman Van Rompuy (CD&V) pleit op zijn blog voor een langetermijnvisie bij de staatshervorming waarbij rekening moet gehouden worden met de gevoeligheden van symbolen én van 'rationalisten'. Lees zelf maar:

"Het Belgische federale proces is ook zo’n langetermijnvisie waar men stapsgewijze tewerk moet gaan met partners-volken die grondig verschillende belangen hebben. Zoals in de EU kent men niet goed het eindpunt tenzij negatief m.n. de scheiding. Een precieze kennis van de finaliteit is zelfs niet noodzakelijk om akkoorden te bereiken. De moeilijkste problemen zijn hier ook de symbolen omdat ze rechtstreeks raken aan het gevoel van identiteit. Denk aan BHV. Symbolen veranderen feiten niet maar zijn een feit op zich. De ‘rationalisten’ onderschatten symbolen terwijl anderen ervan leven. Het succes in Europa moet degenen sterken dat we ook in eigen land niet voor een muur staan. Op voorwaarde dat we de weg van de geleidelijkheid willen bewandelen naar meer autonomie van de deelstaten. Op voorwaarde dat we geen communautaire ideologie bedrijven of verantwoordelijkheid weigeren op te nemen voor de toekomst van de eigen deelstaat. Centraal in zo’n akkoorden is zoals in de EU vertrouwen tussen mensen en partijen. Vertrouwen wordt niet opgebouwd op het schouwtoneel. Wantouwen slopen komt er niet meteen."

Louis Ede enthousiast over dooi Vande Lanotte

Sinds Vande Lanotte beseft dat de SP.A K.O. in de koorden hangt na de recente federale verkiezingen, begint hij hier en daar zelfs wat medeleven uit onverwachte hoek te krijgen, al blijft ze voorzichtig. N-VA-ondervoorzitter Louis Ide:

"Met andere woorden hoe ijskoud Vande Lanotte voor de verkiezingen de gezondheidszorg niet gesplitst zag, hoe zeer hij nu aan het dooien is. En dat is goed. Dat verdient alle steun. Alleen heeft hij het mis een staatshervorming op één hoop te gooien met een zogezegd rechts gedoe. Daarvoor zijn al veel te veel linkse intellectuelen overtuigd van die staatshervorming, laat staan de arbeiders die SP.a al lang kwijt is aan die andere grote partij…"

Anciaux gaat voor positief nieuws

Spiritist Bert Anciaux laat weten dat hij achter het initiatief staat van de 'Positief Nieuws - Website' www.goednieuws.tk (jammer dat een deftige hosting er - nog - niet vanaf kan). Volgens Anciaux hebben mensen nood aan goed en positief nieuws:

"Ik waardeer dit soort van initiatieven echt. Het klinkt misschien allemaal wat melig, maar dat is het geenszins. Er moet gewoon een tegenbeweging op gang gebracht worden die ingaat tegen het cynisme en de zwartkijkerij die aloverheersend is. Vlaanderen heeft zo verschrikkelijk veel om fier op te zijn. We hebben het best uitgebouwde jeugdwerk van heel de wereld en de meeste jongeren die zich actief inzetten voor anderen, maar het komt zo bitter weinig aan bod. We hebben het beste sociaal-zekerheidssysteem ter wereld, maar we klagen steen en been over de noodzakelijke verbeteringen die nog moeten aangebracht worden. We hebben het drukst bezochte netwerk aan openbare bibliotheken ter wereld, maar we beseffen niet half hoe belangrijk dit wel is. We hebben een verenigingsleven waar de rest van de wereld jaloers op is, maar we koesteren het echt niet voldoende. En zo kunnen we nog uren en dagen doorgaan."

Kind en Gezin tweetalig?

Open VLD'er Sven Gatz heeft een schriftelijke vraag gesteld aan Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin betreffende het taalbeleid van de Brusselse consultatiebureaus van Kind en Gezin. Gatz liet weten dat een consultatiebureau van Kind en Gezin in Sint-Agatha-Berchem er een volledig tweetalige communicatie op nahoudt. Gatz:

"Nu kan ik wel begrijpen dat men om bepaalde redenen ook het Frans hanteert (toenemend aantal Franstalige ouders die van K&G gebruik maken, communicatie met kwetsbaar publiek,...) maar ik heb geenszins de indruk dat dit onder de noemer doordacht taalbeleid valt, al kan ik me vergissen."
Minister Vervotte liet weten dat ze advies had gevraagd aan de vaste commissie voor Taaltoezicht.

Martine Tanghe liet politieke voorkeur iets te nadrukkelijk merken

Jurgen Verstrepen weet ons te melden dat VRT-nieuwslezers Martine Tanghe op de verkiezingsavond bij de VRT huilend (in aanwezigheid van nogal wat volk) in de armen gevallen zou zijn van de hoofdredacteur met de volgende woorden: ".. wat moeten we nog allemaal doen om die rechtsen tegen te houden... hoe kunnen we ze stoppen?..." Niet bepaald een neutraal standpunt al gebiedt de waarheid ons te vermelden dat Martine Tanghe ooit werd gemolesteerd door een groepje extreem-rechtste skinheads. Maar of ze nu enkel doelde op het Vlaams Belang, we betwijfelen het serieus.