woensdag 4 juli 2007

Geen vuiltje aan de lucht bij Spirit volgens Bert Anciaux

Dat Spirit een serieuze opdoffer te verwerken heeft gekregen tijdens de laatste federale verkiezingen blijft nazinderen. Het bericht dat Stijn Bex liever de plaats in zou nemen van de huidige Spirit-voorzitter Geert Lambert is er voor Bert Anciaux net iets teveel aan:

"In de pers wordt nu gedaan alsof de partij in conflict ligt. Spirit heeft nu geen nood aan geklaag en gezaag. Samen met Geert als voorzitter, Els en alle andere mandatarissen en partijbestuursleden, samen met de duizenden leden en militanten hebben we er meer dan zin in er echt voor te gaan."
Verder laat Anciaux weten dat Spirit geen partij is "van mensen die enkel voor zichzelf werken (...) of van belangen en machtsgroepen". Wat volgt is een resem redenen waarom Spirit als partij moet blijven bestaan met als uitsmijter:
"We weten niet hoe het de volgende weken en maanden zal lopen. Binnen de partij worden de krachten zeker gebundeld. Want extern moeten we vooral met anderen bezig zijn. Niet met onszelf. Het gaat niet over onszelf. Politiek is te mooi om het over te laten aan zij die het enkel doen voor hun eigen belang. Waar we ook staan, waar we ook belanden. Vlaanderen kan wat Spirit meer dan ooit gebruiken."

Geen opmerkingen: