zondag 11 november 2007

Stan Maingain en Oliver De Wever

Sven Gatz heeft zijn buik vol van de federaLe coalitieonderhandelingen en stelt dat het raadzaam is om 'den dikke en den dunne' nu van de voorgrond van het toneel te halen en in de coulissen te laten sudderen.

Sven Gatz: "Stan Maingain en Oliver De Wever mogen dan achtbare collega’s zijn, het is nu tijd dat MR en CD&V deze heren, wier politieke beurskoers absoluut overgewaardeerd is, terugbrengen tot hun eigenlijke proporties: vertegenwoordigers van kleine partijtjes die onder hun beidjes maximum tien procent van het Belgisch electoraat uitmaken."

Dat hij zelf ook ooit deel uitmaakte van de Volksunie en dat het FDF zowat elke crisis uitlokt ontgaat Gatz blijkbaar.

Geen opmerkingen: