dinsdag 19 juni 2007

Marie-Rose Morel (VB): "ik was nooit kandidaat-lijsttrekker voor de Senaat en evenmin ben ik kandidaat-voorzitter van het Vlaams Belang"

Vlaams Belang verkozene Marie-Rose Morel is in haar wiek geschoten door de verslaggeving in de VUM-kranten De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Volk. De redacties van de kranten kregen volgende mail toegestuurd van Morel:

"In een artikel in uw krant van 18 juni mag ik opnieuw lezen dat ik mij als kandidaat-voorzitter van het Vlaams Belang zou profileren. Sinds enkele maanden lanceert uw redactie de kwakkels dat ik (1) kandidaat-lijsttrekker voor de Senaat zou zijn geweest en (2) voorzitterambities zou koesteren. Geen van beide beweringen klopt. Ondanks het feit dat ik meermaals contact opnam met de redactie en de betrokken journalist om deze leugens ten stelligste tegen te spreken, blijft uw journalist volharden in de boosheid. Laat het dus voor eens en voor altijd duidelijk zijn: ik was nooit kandidaat-lijsttrekker voor de Senaat en evenmin ben ik kandidaat-voorzitter van het Vlaams Belang."

Geen opmerkingen: