zondag 19 augustus 2007

Reekmans stapt over naar Lijst Dedecker

Belga meldt dat de vroegere nationaal VLD-Jongerenvoorzitter Peter Reekmans toetreedt tot de Lijst Dedecker en zit meteen ook in het nationaal partijbestuur van LDD. Reekmans was van 1996 tot 1998 nationaal VLD-Jongerenvoorzitter. Volgens Reekmans is LDD 'de enige echte liberale partij in Vlaanderen'.

Reekmans heeft al jaren een turbulente relatie met Open Vld. In 1996 werd hij op 21-jarige leeftijd voorzitter van de VLD-Jongeren, maar in het voorjaar van 1998 moest hij opstappen nadat hij in P-Magazine de partijlijn op de korrel nam en partijvoorzitter Verhofstadt als een dictator bestempelde. Zijn positie werd helemaal onhoudbaar toen het Vlaams Blok bekendmaakte dat Reekmans ooit lid was van deze partij, iets wat hijzelf formeel ontkende.

Klachten van partijgenoten over antidatering van poststempels op uitnodigingen voor de algemene vergadering van de VLD-Jongeren in mei 1998 leidden tot een rechtszaak waarin Reekmans werd vrijgesproken. Hij diende hierop zelf een klacht in tegen Rudi Beeken wegens diefstal en bedreigingen waarop hij in 2002 uit de partij werd gezet. Nadat hij enkele jaren in de gemeenteraad van Glabbeek als onafhankelijke zetelde, werd hij begin 2006 terug opgenomen in de Open Vld.

Meteen slaagt Lijst Dedecker erin nog maar eens een ex-VLD-er in de Leuvense regio aan te trekken. Begin juli sloot de Partij voor Vrijheid en Democratie (PVD), die één verkozene heeft in de Aarschotse gemeenteraad, aan bij LDD. Ook de lokale Aarschotse VLD-voorzitter Fred De Keyser trad begin juli toe tot LDD.

Geen opmerkingen: