vrijdag 15 juni 2007

Sophie Pécriaux (PS) op zijspoor gezet wegens relatie met Rik Daems (Open VLD)

Volgens een goed welingelichte bron, wou de PS top absoluut af van Sophie Pécriaux , vandaar dat ze ook de schier onverkiesbare derde opvolgersplaats kreeg voor de Kamer. Ondanks een goede persoonlijk score wordt ze nu onverbiddelijk gedumpt. Reden voor de plotse afkeer zou haar relatie met Open VLD'er Rik Daems zijn. Zoals geweten hebben Open VLD en MR goede vriendschappelijke relaties. Net dit zou bij Di Rupo moeilijk gelegen hebben gezien de MR steeds meer liet blijken helemaal niet verder te willen regeren met de PS.

Geen opmerkingen: