zaterdag 4 augustus 2007

Sportbeoefening te duur voor allochtonen... voor Vlamingen niet dan?

Als er iets is waarvan onze tenen beginnen te krullen is het wel het telkens weerkerende geklaag van allochtonen die klagen over een ongelijke behandeling. Deze keer is het de sportbeoefening die niet naar wens is. Dat zou moeten blijken uit de eindverhandeling van ene Patricia Mortelmans die ermee promoveerde aan de faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de K.U.Leuven.

Volgens de dame is de financiële drempel om aan te sluiten bij een sportclub vaak te hoog voor allochtonen. Allochtonen zijn ook onvoldoende op de hoogte van het aanbod zo zegt ze. Wat ze er evenwel niet bij vertelt is dat Vlamingen ook diep in hun portemonnee moeten tasten om aan sport te doen. Zo is het lidmaatschap van een fitnessclub nu eenmaal niet bepaald goedkoop. Moeten er daarom speciale 'voortrekkers'maatregelen komen voor allochtonen?

Ze ondervroeg voor haar 'onderzoek' veertig allochtonen... je leest het goed 40 ! Ons lijkt het niet meteen logisch om daar conclusies aan te verbinden. En nu de mooiste van allemaal, Mortelmans pleit voor een korting aan allochtonen voor wie het financieel niet mogelijk is bij een club aan te sluiten. Je reinste discriminatie dus. Indien allochtonen korting krijgen dan u en wij ook!

Een kleine rondvraag, bij een tiental allochtonen rond ons (een vierde van Mortelmans haar selectie dus), leerde ons dat ze ook dit eisen:

  • Vrouwelijke allochtonen willen aparte ruimtes om in te sporten
  • Mannelijke allochtonen willen aparte ruimtes om in te sporten
  • Er moet een gebedsruimte zijn
  • Liever geen al te opzichtige kledij van medesporters
Kortom, het zal een leuk boeltje worden.

1 opmerking:

Jean zei

Wat heeft het " centrum voor gelijke kansen " dat anders altijd zoveel kabaal maakt daarop te zeggen ???