dinsdag 15 mei 2007

Papabonus moet redding brengen voor onbekende SP.A-lijsttrekster Christine Van Broeckhoven

De socialisten hebben er een handje van weg om bekende koppen op te trommelen om hun (Antwerpse) kopman aan te prijzen dan wel om zélf op de SP.A-lijst te figureren. Een truuk die ze ook onlangs weer herhaalden toen ze terug naar de 'werkmens' wilden. In ijltempo werden vakbondsmensen van het ABVV gerecruteerd om de verkiezingslijsten te bemannen. Maar deze taktiek is niet feilloos zo ervaren de socialisten nu ook...

Toen Patrick Janssens met steun van 'Den Baard' ook de 'intellectuelen' wou vertegenwoordigen, liep een en ander niet zoals gepland. De lijsttrekster in spé - de bekende Alzheimer-specialiste Christine Van Broeckhoven - blijkt allesbehalve een campagnebeest en is in haar stad bovendien een nobele onbekende. Dat de SP.A-top dit niet heeft ingeschat mag toch verbazing wekken. Het is ook bij de SP.A-militanten in het verkeerde keelgat geschoten: "Madam de professor vindt zich iets té intelligent om deur-aan-deur campagne te doen hoewel ook heel wat gewone militanten nog nooit van haar hebben gehoord," aldus J.D. uit Berchem.

De vrees van de militanten wordt bevestigd door een studie waaruit volgens De Standaard blijkt dat amper 10 % van de Antwerpse kiesgerechtigde bevolking haar kent.

Onbekend is onbemind, vooral tijdens verkiezingen. En dat is ook Eric Van Rompuy opgevallen:

"Van Broeckhoven is beslist een sterk geëngageerde dame, wat respect afdwingt. Vraag is of ze haar sterk wetenschappelijke reputatie internationaal kan standhouden, nu ze toch een veertigtal uren per week zich politiek "onledig" houdt. Zeker als lijsttrekker van de belangrijkste Vlaamse provincie, kan ze zich niet wegstoppen op het politieke toneel. Men zal haar ondervragen over de splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde en andere politieke hangijzers. Zal zij de onaangename kanten van de politiek, zoals het afschuimen van de plaatselijke afdelingen, de vele partijvergaderingen en andere, zomaar terzijde kunnen leggen en enkel met de belangrijke dingen bezig zijn. Het wordt een boeiend experiment. Ik wens haar veel arbeidsvreugde toe."
Intussen is de SP.A een offensief gestart om haar Antwerpse lijsttrekster wat meer te profileren. Zo zal Van Broeckhoven samen campagne voeren met Patrick Janssens, Kathleen Van Brempt, Caroline Gennez en Maya Detiège én werd ze vriendelijk gevraagd een 'ideetje' te lanceren in De Standaard van vandaag, wat ze ook prompt deed. Op pagina 18 vinden we een pleidooi voor ra ra ra.... een 'papabonus', een idee letterlijk gepikt uit Duitsland.

Leestip: Christine van Broeckhoven zelf een beetje dement?

Geen opmerkingen: