vrijdag 29 juni 2007

De geit volgens Mieke Vogels

Mieke 'twiet' Vogels (Groen!) is niet bepaald het meest fijnzinnige Vlaams parlementslid, en ze heeft dat gisteren nogmaals bewezen. Tijdens de zitting in het Vlaams Parlement hees Vogels zich op het spreekgestoelte om nogmaals het vertrek van Yves Leterme en Inge Vervotte aan te kaarten. De volgende woordspelingen zijn volledig voor haar rekening:

"Voor mij is goed bestuur een evidentie. Maar met goed bestuur kan men kerncentrales openen of windmolens bouwen, kan men wachtlijsten wegwerken of belastingen verlagen, kan men investeren in sociale woningen of in missing links.

Collega's, in de politiek kan men niet de kool en de geit sparen.


Mijnheer de minister-president, nu de geit samen met uw voorganger vertrokken is, hoop ik dat u een regering zult leiden die duidelijke keuzes durft te maken. (Hilariteit)


Collega's, ik heb dat niet zo bedoeld. (Rumoer/Gelach)
Dat heb ik echt niet zo bedoeld. Ik had het over de vorige minister-president, die geitenhoeder is. (Gelach)"
Een complete versie van Vogels toespraak vind je hier.

Geen opmerkingen: