dinsdag 26 juni 2007

Test-Aankoop voelt zich tekortgedaan door informateur Didier Reynders

Dat informateur Didier Reynders Jan, Pier en Klaai uitnodigt voor een babbel tijdens zijn consultatieronde is ook Test-Aankoop (de beroepsorganisatie van bedrijfspesters en spammers onder leiding van Ivo Mechels) niet ontgaan. "Daarzie, nog een kans om op TV te komen", moet Mechels hebben gedacht, want hij eiste prompt een onderhoud op met Reynders die naar alle waarschijnlijkheid zal bedanken voor de 'eer'.

Vergeet Test-Aankoop niet dat ze wel degelijk was uitgenodigd in haar hoedanigheid van ondervoorzitter van de Raad voor het Verbruik? Telt niet volgens Test-Aankoop: "(Test-Aankoop) kan op die manier haar eigen standpunten niet vertolken". Dat telt als dooddoener.

Ivo wist terloops te melden dat de Frietkoteigenaars van Merkem, de postzegelclub van Hemiksem en tenslotte de Westvlaamse Duivenbond wel een uitnodiging op zak hebben.

Geen opmerkingen: