zondag 24 juni 2007

Kind en Gezin tweetalig?

Open VLD'er Sven Gatz heeft een schriftelijke vraag gesteld aan Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin betreffende het taalbeleid van de Brusselse consultatiebureaus van Kind en Gezin. Gatz liet weten dat een consultatiebureau van Kind en Gezin in Sint-Agatha-Berchem er een volledig tweetalige communicatie op nahoudt. Gatz:

"Nu kan ik wel begrijpen dat men om bepaalde redenen ook het Frans hanteert (toenemend aantal Franstalige ouders die van K&G gebruik maken, communicatie met kwetsbaar publiek,...) maar ik heb geenszins de indruk dat dit onder de noemer doordacht taalbeleid valt, al kan ik me vergissen."
Minister Vervotte liet weten dat ze advies had gevraagd aan de vaste commissie voor Taaltoezicht.

Geen opmerkingen: