dinsdag 26 juni 2007

Neyts betwijfeld of Open VLD de impact van 10 juni beseft

Het moest ervan komen, en nu is het zover: de eerste Open VLD’er die na de stembusslag publiekelijk kritiek uit. De winnaar van dienst is Annemie Neyts, lijstduwer in Brussel-Halle-Vilvoorde. Op haar blog haalt ze snoeihard uit naar de Open VLD-top die blijkbaar niet inziet dat er iets moet gebeuren wil de partij er opnieuw staan. Hieronder volgen enkele uitspraken:

  • "Twee weken nog maar liggen de federale verkiezingen achter ons, en het lijkt al helemaal business as usual. Nochtans zijn de verkiezingen niet goed verlopen voor de Open VLD. Van alle kiezers die we verloren hebben sedert 2004, is er niet één terug gekeerd, ondanks alle initiatieven en inspanningen."
  • "Er is toegezegd dat we tegen september een grondige analyse krijgen van wat is verkeerd gegaan, en wat er dient te gebeuren, maar of die oefening echt diepgaand zal zijn, durf ik te betwijfelen."
  • "Zal men de echt belangrijke vragen durven stellen, zoals, waarom is Open VLD steeds meer als niet geloofwaardig gepercipieerd geworden? En laat men niet afkomen met de dooddoener dat het enkel maar een ongelukkige perceptie was. Was dat zo geweest, dan hadden we dat kunnen corrigeren."
  • "Ik blijf ervan overtuigd dat alle kopstukken (de mannen die aan de lopende band interviews weggeven in kranten en op TV) een kapitale fout maakten door halstarrig te weigeren in te gaan op de slechte peilingen; door nooit te willen erkennen dat Open VLD inderdaad een probleem had/heeft."
  • "Als je slecht blijvende peilingen blijft ontkennen, en blijft ontkennen dat er een probleem is, dan kan de lezer/kijker toch niet anders dan besluiten dat je voeling hebt verloren met de werkelijkheid? Dan wordt de context geschapen waarin een " wie gelooft die mannen nog? " of " u hebt geen voeling meer met de mensen" ravages aanricht."
  • "Het was eveneens fout om geen uitdrukkelijke, nadrukkelijke streep te trekken onder het verleden, met excuses bovenop en erkenning van verantwoordelijkheid voor het rampjaar 2003-2004. Dat had nochtans perfect gekund toen we Open VLD lanceerden, en ik had dat eigenlijk ook verwacht."

Geen opmerkingen: